Regulamin korzystania ze strony internetowej NaMiotle.pl
Korzystanie ze strony NaMiotle.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1. Strona www.NaMiotle.pl to blog kulinarny, bezpłatnie udostępniony Użytkownikom internetu, który umożliwia dostęp do opublikowanych informacji, komentowania oraz zamieszczania w komentarzach zdjęć wykonanych przez Użytkowników.

2. Korzystanie ze strony NaMiotle.pl jest całkowicie dobrowolne.

3. Wszelkie treści oraz zdjęcia zamieszczane na stronie NaMiotle (z wyjątkiem treści i zdjęć zamieszczanych w komentarzach przez Użytkowników) stanowią własność twórcy strony NaMiotle.pl. Zabrania się kopiowania, powielania, publikowania oraz wykorzystywania zdjęć i treści w internecie oraz innych publikacjach. Wykorzystywanie, publikowanie zdjęć i treści będących własnością twórcy strony NaMiotle.pl jest sprzeczne z zapisami ustawy o prawach autorskich. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zapisu twórca strony NaMiotle.pl może dochodzić swoich praw (w tym zadośćuczynienia finansowego) przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania twórcy strony NaMiotle.

4. Użytkownicy odwiedzający stronę NaMiotle.pl mają możliwość zamieszczania komentarzy oraz zdjęć w komentarzach.

5. Komentarze na stronie NaMiotle.pl są moderowane oznacza to, że ukazują się na stronie po zaakceptowaniu ich treści przez administratora. Strona NaMiotle.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów publikowanych przez Użytkowników w komentarzach.

6. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórcy strony NaMiotle. Administrator strony NaMiotle.pl zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego, rozumianych jako spam, a nadto niezwiązanych z przedmiotem działalności strony NaMiotle.

7. Użytkownik strony NaMiotle.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczanych w komentarzach zdjęć i przyjmuje na siebie całkowitą i pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne nadużycia. Strona NaMiotle nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich do zamieszczonych przez Użytkownika zdjęć.

8. Użytkownik, który pozostawia swój adres w newsletterze zgadza się na otrzymywanie wiadomości mailowych dotyczących działalności strony NaMiotle.pl. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanych wiadomości mailowych i wypisać się z newslettera korzystając z linka podanego w każdej z otrzymywanych wiadomości.

9. Dane, które pozostawiają Użytkownicy (w szczególności adres e-mail) przechowywane są w bazie nie będą udostępniane innym osobom/podmiotom. Informacje te służą jedynie do potwierdzenia autentyczności konta oraz do wysyłki wiadomości e-mail związanych z działalności strony NaMiotle.pl

10. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące działania strony NaMiotle.pl , a także zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania zapisów regulaminu można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez formularz na podstronie ‘kontakt’ http://namiotle.pl/kontakt/

11. Strona NaMiotle.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidualnych preferencji użytkownika. Użytkownicy mają możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, które posiadają opcje zaakceptowania obsługi cookies; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookies; blokowania lub usuwania cookies. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarkach internetowych, których używa. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, oraz ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie NaMiotle.pl.

12. Administrator strony NaMiotle zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w dowolnym czasie.

Back to Top